Viktigt! Nytt datum för Årsmöte! 2020-04-25

På grund av smittrisken för Coronavirus, så har styrelsen beslutat att senarelägga årsmötet! Nytt datum är lördagen den 25 April! Tid och plats se under viktiga datum! För vidare upplysningar, ring styrelsen!

Våra sponsorer

Viktiga Datum

Utställning Håbol 25/5 (sista anmälning 15/5)