Jaktprov

Så här går ett jaktprov till

Jaktprov genomförs ungefär som vanlig jakt. Priset bestäms av drevtid och de jaktegenskaper som hunden visar under provdagen (egenskapspoäng).
Provdagen omfattar minst fem timmar. Efter upptag har hunden fyra timmar på sig att arbeta. Öppenklassprov omfattar en dag medan Elitklassprov genomförs under två provdagar i följd.

Andra provformer är Rävprov och Rådjurs-renhetsprov (RR-prov).

Du kan starta på din egen jaktmark tills hunden erövrat 1:a pris Ökl. Stövare behöver
inte ha pris på utställning för att delta i jaktprov. Hund som startar i marker där det finnsrådjur, måste i praktiken vara rådjursren. Vissa undantag finns beroende på hundens ålder.

För de olika prisvalörena krävs dessa effektiva drevtider.

  • 1:a pris 120min. Lägst 44 egenskapspoäng.
  • 2:a pris 80 min. Lägst 38 egenskapspoäng.
  • 3:e pris 40 min.  Lägst 32 egenskapspoäng.

Unghundsklass.

  •  1:a pris 80min. Lägst 44 egenskapspoäng.
  • 2:a pris 50 min. Lägst 38 egenskapspoäng.
  • 3:e pris 30 min. Lägst 32 egenskapspoäng.

Effektiv drevtid innebär att tappter längre än fem minuter frånräknas drevtiden. Tappt över 60 min. räknas som dödtappt.

Kontakta någon av våra duktiga jaktprovsdomare. Vilka domare som finns i ditt närområde ser du i domarregistret.