Viktigt Meddelande! Årsmötet inställt!

På grund av smittrisken för Coronavirus, så har styrelsen beslutat att senarelägga årsmötet! Nytt datum kommer här på hemsidan! Tid och plats se under viktiga datum! För vidare upplysningar, ring styrelsen!

Våra sponsorer

Viktiga Datum

Utställning Håbol 25/5 (sista anmälning 15/5)