RR prov 2014-2015

Finsk stövare (godkända)

FALLASKOGENS LUSSAN SE22274/2013(J
BOSSMÅLAS ENO S48448/2006 —
SOLSTRIMMANS FINN-JENNIE SE36445/2010)
Bengt Svantesson Bengtsfors Prov 2015-02-20

KILBACKENS RAJU-KIRI S41946/2009(C.I.B FI
UCH FI JCH SE UCH EUW-08 NO UCH TAHTI
FIN33177/05 — SE JCH SE UCH KILBACKENS
RAJU-TÄHTI S32456/2003) Sven Svensson
Mellerud Prov 2015-02-10

BALJÅSENS SABINA SE42126/2011(RR SE JCH
BOTTENFJÄRDENS UKKO S18325/2008 — J RR
BALJÅSENS TANJA S14420/2005) Stefan Jansson
Åmål Prov 2015-02-07

Hamiltonstövare (godkända)

STÖVARJÄGARENS CATJA SE25476/2011(NO
UCH NO JCH SE UCH SKOGSEREDS TERO
S30039/2007 — RR SE JCH SE UCH NO JCH
ZOOGATAS VILDE S59130/2007) Anders Olofsson
Brastad Prov 2015-02-21

BUVAKULLENS JAZZ SE15431/2010(RR SE JCH
SE UCH RÅNEDALENS DECCO S58843/2004 —
RR SE JCH SE UCH NO UCH NO V-07 MILLA
S31862/2002) Roger Blad Dingle Prov 2015-02-28

LÖRVPÖSENS LEIJA SE45815/2012(J PRIPPS
S33301/2003 — TIMMERVIKENS YLVA
S46559/2008) Jerry Johansson Brastad Prov 2015-02-17

ÅHLSTIGENS LUDDE SE23576/2011(RR SE JCH
SE UCH RÅNEDALENS DECCO S58843/2004 —
RR SE JCH SE UCH GASTKULLENS DAIWA
S18402/2003) Lennart Qvick Mellerud Prov 2015-01-02

GÖINGEBYGDENS BELLA SE44225/2011(J RR
TIMMERVIKENS SIGGE S36088/2006 — RR SE
UCH SE JCH SE J(RÄV)CH GÖINGEBYGDENS
FANNY S28579/2003) Ronny Johansson Uddevalla
Prov 2014-12-20

Schillerstövare (godkända)

KURRELIA TYRA SE38875/2011( EKMARKENS
ATLE S51764/2007 — BÖRSGÅRDS ALLY
S45931/2004) Mikael Johansson Henån Prov 2015-02-14

BUHOLMENS X-TRAJ SE42304/2011(SE
J(RÄV)CH RR JÄGARMYRENS RAY VIII
S43437/2004 — J RR SE JCH SE UCH
HOLMSJÖÅSENS CABINA S41656/2003) Henrik
Johansson Uddevalla Prov 2015-01-18

ORUSTMARKENS KLARA S48693/2009(RR SE
J(RÄV)CH FROSTNATTENS REVELJ
S49242/2005 — J RR ORUSTMARKENS HEDWIG
S32798/2003) Anne & Egon Molldén Svanesund Prov 2014-12-28

Luzernerstövare (godkända)
Godkända hundar
MEJA SE18724/2013(J HJÄRTEBOS ACKE
S23793/2007 — J RR VIZZLA S64235/2007) Anders
Johansson Ed Prov 2014-11-28

Schwyzerstövare (godkända)
Godkända hundar
FRIDA SE25393/2013( RASKEN N23936/05 —
KIMBEKKDALEN´S KLINGE II N21207/07) Rolf
Andersson Billingsfors Prov 2014-12-14

Smålandstövare (godkända)
Godkända hundar
SJÖALTA SCHACK SE61455/2010( — J RR
TJÄRVEDENS NALLA S59568/2006) Lennart
Olsson Munkedal Prov 2015-02-11

Våra sponsorer

Viktiga Datum

22 Oktober DM-Uttagning (Ökl,RR-Krav.Sista anmälningsdag 2/10.)