Regelgenomgång!

Välkomna till genomgång av reglerna, och det nya inrapporteringssystemet av jaktprov!

Vid Tavlan i Ed kl: 17:00 Söndagen den 18 augusti!

Viktigt att så många (domare) som möjligt kommer!

Vi bjuder på kaffe!

Styrelsen! 

Våra sponsorer

Viktiga Datum

Utställning Håbol 25/5 (sista anmälning 15/5)