Dagordning styrelsemöte 2023-08-06

Dagordning styrelsemöte 2023-08-06

Styrelsemöte 2023-08-06

OBS! Glöm ej domargenomgång 13/8.  Samling torget Hedekas 05:30.

Våra sponsorer

Viktiga Datum

22 Oktober DM-Uttagning (Ökl,RR-Krav.Sista anmälningsdag 2/10.)