Aktiviteter

regelrevidering

Hej Alla! Regelkommittén i Bohuslän-Dals Stövarklubb håller på att samla in eventuella synpunkter på regelrevidering av Drevprovsreglerna. De ska senare diskuteras inom Distrikt 5 för att slutligen lämnas in till Svenska Stövarklubben. Så om det är någon justering eller ändring…