Aktivitetsplan 2021-2022

Möte inför DM 18/10 kl 18.00 via Teams

Okt 25-26/10 DM 25-26/10

Nov 14/11 Styrelsemöte / kollegie rörliga prov, RR.

Dec 4-5/12 Stövarjaktens Dag se B-D Stks. hemsida.

Dec 12/12 Domardag. Med regelgenomgång.

Dec 28/12 Ungdomsjakt.

Dec 30/12 Kolleige

Jan 7-8/1 B-D Räven Ökl/Ekl, Km räv första dagen.

Anmälan via BD STK hemsida sista anmälningsdag 31 Dec/ Kollegie rörliga prov

Jan 9/1 Styrelsemöte

Jan 30/1 Kollegie

Feb 11-12/2 Vinterprovet Ekl RR-krav KM och DM uttagning 2022. 

Anmälan via B-D stks. hemsida sista, anmälningsdag 31 Jan/ Kollegie rörliga prov.

Mars 3/3 Kollegie

Mars 13/3 Styrelsemöte.

April 3/4 Årsmöte

Maj 21/5 Utställning Domare Sara Häggkvist